Senior Animator / Marketing

Are you interested? Do not hesitate and get in touch with us!
jobs@geewa.com

Send your application

Pro náš grafický a marketingový tým hledáme kolegu na pozici  Senior Animator / Marketing, který bude vytvářet atraktivní, poutavá  a lákavá marketingová videa pro naši úspěšnou hru Smashing Four.

Cílem našeho marketingového úderného týmu je tuto hru co nejvíce rozšířit mezi hráče, tak abychom zvýšili naši hráčskou základnu.

For our art and marketing team, we are looking for a candidate to fill the position of Senior Animator / Marketing, who will create attractive, exciting and appealing marketing videos for our successful Smashing Four game.

The goal of our marketing team is to spread our game between players to increase our player base.

A co bude náplní Tvé práce?

 • Budeš vytvářet “vytuněná” videa pro marketingové účely, jejichž cílem je zaujmout co nejširší publikum hráčů (mrkni sem, co tím myslíme: http://bit.ly/SmashingFour )
 • Adaptace a práce s předpřipravenými podklady pro 2D (případně 3D animace);
 • Bude zapotřebí také sledovat trendy v oblasti herního marketingu;
 • Chrlit nápady, vkládat do práce vlastní invence a iniciativu :)

What will be your responsibilities?

 • Create exciting videos for marketing purposes to attract the widest possible audience of players (see what we mean: http://bit.ly/SmashingFour)
 • Adapt and work with prepared assets for 2D animation (possibly 3D)
 • Track trends in marketing and game industry;
 • Bude zapotřebí také sledovat trendy v oblasti herního marketingu;
 • Come up with ideas, put your own inventions and initiative to work :).

Co od Tebe požadujeme?

 • Alespoň 3leté zkušenosti na pozici animátora;
 • 2D animace:
  • Výborná znalost animace v Unity;
  • Výborná znalost VFX v Unity (dobrá znalost Unity particle systému);
  • Dobrá znalost AfterEffects;
  • Výhodou je znalost nástroje Playmaker nebo podobného nástroje pro vizuální skriptování;
 • 2D grafika:
  • Dobrá znalost Photoshopu (být schopen modifikovat existující herní assety pro účely animace, případně schopnost vytvářet vlastní assety);
 • Schopnost vyhledat vhodné zvukové efekty / hudbu a integrovat je do animovaných videí;
 • Výhodou je znalost 3D (Maya, Blender);
 • Cit pro funkčně i vizuálně atraktivní design;
 • Smysl pro detail;
 • Samostatnost;
 • Zodpovědnost za kvalitu výstupu;
 • Orientace v herníim průmyslu (znalost trendů vizuálních efektů v casual hrách);
 • Podmínkou aktivní znalost Aj.

What we require?

 • At least 3-year experience in Animator position;
 • 2D animation:
  • Excellent knowledge of animation in Unity;
  • Excellent knowledge of VFX in Unity or (good knowledge of Unity particle system);
  • Good knowledge AfterEffects;
  • Skilled in Playmaker or similar tool for visual scripting is a plus.
 • 2D graphics:
  • Good knowledge of Photoshop (be able to modify existing game assets for animation, or ability to create own assets);
 • Ability to find the right sound effects / music and integrate it into animated videos;
 • The advantage is a knowledge of 3D (Maya, Blender);
 • Great sense for functionally and visually attractive design;
 • A great eye for detail;
 • Samostatnost;
 • Responsibility for outputs quality;
 • Orientation in game industry (knowledge of visual effects trends in casual games);
 • Active English is a must.

Co Ti nabízíme?

 • práci s lidmi, kteří se rádi dělí o své know-how;
 • mimo klasických benefitů u nás najdeš zdarma nápoje a čerstvou zeleninu / ovoce; kulečník, 25 dní dovolené + 5 dní sick days za rok;
 • bonusy za doporučení nového kolegy;
 • … a konečně – skvělý tým!

We offer:

 • Working with people who are happy to share their know-how;
 • Outside the classical fringe benefits we offer free drinks and fresh vegetables / fruit; 25 holiday days and 5 days sick days per year.
 • Bonuses for referring new colleagues;
 • … and finally – great team spirit!