Marketing Video Animator

Are you interested? Do not hesitate and get in touch with us!
jobs@geewa.com

Send your application

We are looking for a passionate Marketing Video Animator, who will help us create attractive, exciting and appealing marketing videos for our hit game Smashing Four.

Do našeho marketingového týmu hledáme zapáleného kolegu na pozici Marketing Video Animator. Pomoz nám vytvářet kreativní a poutavá marketingová videa pro naši úspěšnou hru Smashing Four!

Your responsibilities?

Co u nás budeš dělat?

 • Create exciting videos for marketing purposes to attract the widest possible audience of players (see what we mean: http://bit.ly/SmashingFour)
 • Create strategy and concepts for creative assets for user acquisition ads
 • Create character animations, adapt and work with prepared assets for 2D animation (possibly 3D)
 • Track trends in marketing and game industry
 • Come up with ideas for marketing videos will be your daily routine
 • Put your own inventions and initiative to work :)
 • Budeš vytvářet “vytuněná” videa pro marketingové účely, jejichž cílem je zaujmout co nejširší publikum hráčů (mrkni sem, co tím myslíme: http://bit.ly/SmashingFour )
 • Budeš se podílet se na tvorbě strategie a konceptů kreativních asetů pro UA reklamu
 • Vytvářet animace acharakterů, adaptace a práce s předpřipravenými podklady pro 2D (případně 3D animace)
 • Bude zapotřebí také sledovat trendy v oblasti herního marketingu
 • Chrlit nápady na marketingová videa bude tvoje denní rutina
 • Vkládat do práce vlastní invenci a iniciativu :)

What is required?

Co od Tebe požadujeme?

 • 3+ years of experience as an Animator
 • Experience with production of short clips and visual storytelling (storyboards and animatics)
 • Good drawing skills
 • Proven experience with 2D animation programs (3D animation program is a BIG plus)
 • Ability to portray a character’s personality through movement and behaviour
 • Good sense of humor and bring fresh new ideas
 • A great eye for detail
 • Experience with Unity is a plus
 • Experience with audio effects is a plus
 • Alespoň 3leté zkušenosti na pozici animátora
 • Zkušenosti s produkcí krátkých klipů a vizuálního storytellingu (storyboardy a animatics)
 • Dobrý kreslící schopnosti
 • Prokazatelné zkušenosti s 2D animačními programy (3D jsou velkou výhodou)
 • Schopnost ztvárnit osobnost postavy prostřednictvím pohybu a chování
 • Mít smysl pro humor a přinášet nové nápady
 • Zkušenosti s Unity jsou výhodou
 • Zkušenosti se zvukovými efekty jsou určitě plus

What we offer?

Co Ti nabízíme?

 • An opportunity to entertain hundreds of thousands of people who play our games every day
 • Independency, environment without unnecessary bureaucracy
 • Join a team full of gaming enthusiasts that for over a decade are running the studio like a startup :)
 • Modern office in the technological heart of Prague – Karlín
 • Attractive material compensations including performance related bonuses
 • Příležitost bavit stovky tisíc lidí, kteří hrají naše hry každý den
 • Nezávislost, prostředí bez zbytečné byrokracie
 • Moderní kancelář v pražském technologickém centru – Karlíně
 • Přátelský kolektiv a startupového ducha
 • Firemní benefity (notebook, čtvrtletní bonusy, mobilní a datový tarif, nápoje, denně čerstvé ovoce & zelenina…)