Senior Art Director

Are you interested? Do not hesitate and get in touch with us!
jobs@geewa.com

Send your application

Key responsibilities:

 • Design and create high quality 2D/3D game art;
 • Deliver original ideas and creative concepts that meet the requirements for a successful game;
 • Design and implement GUI elements with focus on usability;
 • Be responsible for the overall look of the game;
 • Manage and assign tasks to art team;
 • Make sure all art assets are consistent throughout the game;
 • Review artwork, give feedback, evaluate and motivate art team on the regular basis.

Co bude náplní tvé práce?

 • Navrhovat a vytvářet vysoce kvalitní 2D / 3D herní grafiku;
 • Přinášet originální nápady a tvůrčí koncepty, které splňují požadavky úspěšné hry;
 • Navrhovat a implementovat prvky grafického uživatelského rozhraní s důrazem na použitelnost;
 • Zodpovědnost za celkový vzhled hry;
 • Spravovat a delegovat úkoly členům grafického týmu;
 • Zajistit, aby veškeré grafické prvky ve hře byly konzistentní;
 • Pravidelně kontrolovat grafické výstupy, poskytovat zpětnou vazbu, hodnotit a motivovat členy grafického týmu.

We require:

 • 3 years + experience as a Games Artist;
 • Excellent knowledge of Photoshop, Illustrator; After Effects plus any 3D Program (3ds Max, Maya, Blender etc)
 • Great sense for functionally and visually attractive design;
 • Good understanding of what makes a game appealing to different audiences;
 • Ability to storyboard or translate ideas to designers and other team members;
 • High affinity for the Internet and online media;
 • Experience with Unity and animations is a bonus;
 • Passion for games;
 • Ability to persuade others and sell one’s ideas;
 • Ability to identify and analyze the latest trends in order to deliver a successful game;
 • People management;

Co od Tebe požadujeme?

 • Minimálně 3leté zkušenosti na pozici Artist;
 • Výborná znalost Photoshopu, Illustratoru; After Effects plus 3D SW (3ds Max, Maya, Blender atd.);
 • Cit pro funkčně i vizuálně atraktivní design;
 • Dobré porozumění toho, co dělá hru přitažlivou různým cílovým skupinám;
 • Schopnost vytvářet storyboardy nebo vysvětlit nápady grafikům, designerům či ostatním členům týmu;
 • Vysoká afinita k internetu a on-line médiím;
 • Zkušenosti s Unity a animacemi jsou výhodou;
 • Vášeň pro hry;
 • Schopnost přesvědčit ostatní;
 • Schopnost identifikovat a analyzovat nejnovější trendy;
 • Zkušenosti s vedením lidí.

We offer:

 • Working with people who are happy to share their know-how;
 • Outside the classical fringe benefits we offer free drinks and fresh vegetables / fruit; 25 holiday days and 5 days sick days per year.
 • Bonuses for referring new colleagues;
 • … and finally – great team spirit!

Co nabízíme?

 • práci s lidmi, kteří se rádi dělí o své know-how;
 • mimo klasických benefitů u nás najdeš zdarma nápoje a čerstvou zeleninu / ovoce; 25 dní dovolené a 5 dní sick days za rok;
 • bonusy za doporučení nového kolegy;
 • … a konečně – skvělý tým!

Do you wanna become one of us? We’re looking for active colleagues who search new challenges and have start-up spirit.

jobs@geewa.com

 

Chceš se stát jedním z nás? Hledáme aktivní kolegy, kteří hledají nové výzvy a mají start-up ducha.

jobs@geewa.com