Financial specialist

Are you interested? Do not hesitate and get in touch with us!
jobs@geewa.com

Send your application

Do našeho finančního týmu hledáme na pozici Financial Specialist někoho s otevřenou hlavou, kdo nám pomůže se zajištěním finančních a controllingových činností.

We search for a candidate to join our financial team in the position of Financial Specialist, who will help us with ensuring of financial and controlling activities.

Co budeš u nás dělat?

What will you do at Geewa?

 • Spolupracovat s externí účetní firmou;
 • Spolupracovat na měsíčních a ročních uzávěrkách;
 • Připravovat reporty pro management a akcionáře;
 • Spolupracovat na korporátní agendě, zejména přípravě valných hromad;
 • Komunikovat s bankou, investory a auditory;
 • Provádět controllingové procedury;
 • Spravovat pokladnu;
 • Spravovat finanční vztahy s partnery;
 • Zpracovávat dokumenty a účetní doklady.
 • Cooperate with external accounting company;
 • Cooperation on monthly and annual accounts closing;
 • Prepare various financial reports for management and investors;
 • Cooperate on corporate agenda, especially preparation of General meetings;
 • Communicate with banks, investors and auditors;
 • Conduct controlling procedures;
 • Treasury administration;
 • Administer financial relationships with partners;
 • Process documents and accounting documents.

Co od Tebe požadujeme?

What is required?

 • Aktivní angličtina je nutností;
 • Alespoň 2 leté zkušeností s podobnou pozicí;
 • Bez výborné znalosti MS Excel to nepůjde;
 • Znalost účetních zásad a postupů;
 • Abys byl/a pohodová osoba s klidnou povahou;
 • Ochotu pomoci ostatním;
 • Jsi iniciativní a aktivní osoba, která hledá vlastní úkoly v rozsahu daných odpovědností?
 • Důraz na detail.
 • Active English is needed (please don’t reply if you are unable to communicate in English);
 • At least two years of related experience;
 • Proficiency with Excel is a need;
 • Knowledge of accounting principles and procedures;
 • Easy going person with mild temper;
 • Passion to help and support others;
 • Initiative and active person who  is looking for own challenges within a  scope of given responsibilities;
 • Attention to detail.

Co Ti nabízíme?

What we offer?

 • příležitost bavit stovky tisíc lidí, kteří hrají naše hry každý den;
 • nezávislost, prostředí bez zbytečné byrokracie;
 • přátelský kolektiv v pražském Karlíně, zemi zaslíbené všem hipsterům a geekům ;), startupového ducha;
 • firemní benefity (notebook, čtvrtletní bonusy, mobilní a datový tarif, nápoje, denně čerstvé ovoce & zelenina…).
 • an opportunity to entertain hundreds of thousands people who play our games every day;
 • independency, environment without unnecessary bureaucracy;
 • a very special band of game enthusiasts in Karlin, Prague (a holy ground for all hipsters and geeks) running a game studio like a startup for nearly 10 years ;);
 • attractive material compensations including project performance bonuses.