3D Character Artist

Are you interested? Do not hesitate and get in touch with us!
jobs@geewa.com

Send your application

We are looking for a passionate 3D Character Artist to join our game studio’s Art team and work on our latest mobile hit Smashing Four.

Do našeho art týmu hledáme zapáleného kolegu na pozici 3D Character Artist pro naši nejnovější mobilní hru Smashing Four.

Your responsibilities?

Co u nás budeš dělat?

 • You will design and create 3D characters for our Smashing Four game, from the initial concept art to the final polished 3D output ready to be used in the game
 • Closely cooperate with game designers on characters’ graphic rendition based on defined behaviour, personality and character’s story
 • Deliver high quality outputs with clean topology while ensuring coherency and consistency of the existing style
 • Actively participate on bringing to the table new character ideas and concepts
 • Budeš navrhovat a vytvářet 3D postavy do naší hry Smashing Four, od prvotního konceptu po finální 3D output použitelný ve hře
 • Důležitá bude úzká spolupráce s game designery na grafickém ztvárnění postav / charakterů na základě definovaného chování, osobnosti a příběhu postavy
 • Dodávat vysokou kvalitu výstupů se správnou typologií a zároveň zajišťovat koherenci a konzistenci s existujícím stylem
 • Aktivně přicházet s nápady a koncepty pro nové postavy

What is required?

Co od Tebe požadujeme?

 • Several years’ experience as a 3D character artist (preferably game characters, especially Stylized characters) for casual games
 • Proven portfolio of character design
 • Ability to present the characters in aesthetically pleasing renders for Marketing and demonstration purposes
 • Ability to graphically capture the personality of a given character
 • Expert knowledge of Zbrush with good knowledge of a 3D program (preferably Blender), Photoshop and Unity3D
 • Thinking out of the box
 • Passion for mobile gaming
 • Good command of English
 • Proactive
 • Open for constructive criticism
 • Prokazatelné portfolio stylizovaných charakterů
 • Schopnost vytvářet kvalitní (estetické) rendery pro marketingové účely
 • Schopnost graficky vystihnout charakter postavy
 • Odbornou znalost ZBrushe
 • Dobrou znalost 3D softwaru (ideálně Blenderu), Photoshopu a Unity3D
 • Originalitu
 • Vášeň pro mobilní hry
 • Dobrou znalost angličtiny
 • Proaktivitu
 • Otevřenost konstruktivní kritice

What we offer?

Co Ti nabízíme?

 • An opportunity to entertain hundreds of thousands of people who play our games every day
 • Independency, environment without unnecessary bureaucracy
 • Join a team full of gaming enthusiasts that for over a decade are running the studio like a startup
 • Modern office in the technological heart of Prague – Karlín
 • Attractive material compensations including performance related bonuses
 • Příležitost bavit stovky tisíc lidí, kteří hrají naše hry každý den
 • Nezávislost, prostředí bez zbytečné byrokracie
 • Moderní kancelář v pražském technologickém centru – Karlíně
 • Přátelský kolektiv a startupového ducha
 • Firemní benefity (notebook, čtvrtletní bonusy, mobilní a datový tarif, nápoje, denně čerstvé ovoce & zelenina…)